UO vodičský kurz

Výučba teórie a praktického výcviku s AT (bez AC) na získanie vodičského oprávnenia sk. B, B1

Skupina/y vodičského oprávnenia PCP NVÚ TVV ZBJ OP Spolu 80%
20%
AM, A1, A2, A
B1, B
20 2 3 4 3 32 26
6

Vysvetlívky:

PCP – predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne prespisy
NVÚ – náuka o vozidlách a ich údržba
TVV – teória vedenia vozidla
ZBJ – zásady bezpečnej jazdy
OP – opakovanie
Spolu – celkový počet hodín výučby
80% – vyučovacích hodín z celkového počtu hodín výučby teórie
20% – vyučovacích hodín z celkového počtu hodín výučby teórie


Počet hodín praktického výcviku sk. B, B1

Skupina/y vodičského oprávnenia Výcvik vo vedení vozidla Spolu
I.ETAPA II.ETAPA
AT AC NVP NVP min AC min Flexi CP min
B1, B 4 2 2 6 24 1 39

Vysvetlívky:

AT – trenažér
AC – autocvičisko
NVP – náhradná výcviková plocha
NVP min – minimálny počet vyučovacích hodín na náhradnej výcvikovej ploche
AC min – minimálny počet vyučovacích hodín na autocvičisku
Flexi – flexibilný počet vyučovacích hodín
CP min – minimálny počet vyučovacích hodín v cestnej premávke
– praktická údržba