GDPR

Vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tomto formulári sú úplné a správne. Odoslaním tohto formuláru som sa riadne oboznámil/-a s informáciami k spracúvaniu mojich osobných údajov

Prevádzkovateľom : Ladislav Kolenčík – Autoškola Semafor, Dubnica nad Váhom v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a súhlasím so spracúvaním svojjich osobných údajov.

Bližie informácie k spracúvaniu mojich osobných údajov sú k dispozícii TU!

Dokumenty
Informačná povinnosť prevádzkovateľa_kontaktný formulár

Informačná povinnosť prevádzkovateľa_účastníci kurzu