UO vodičský kurz

Výučba teórie a praktického výcviku s AT (bez AC) na získanie vodičského oprávnenia sk. B, B1

Skupina/y vodičského oprávnenia PCP NVÚ TVV ZBJ OP Spolu
AM, A1, A2, A
B1, B
20 3 2 4 3 32

Vysvetlívky:

PCP – predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne prespisy
NVÚ – náuka o vozidlách a ich údržba
TVV – teória vedenia vozidla
ZBJ – zásady bezpečnej jazdy
OP – opakovanie


Počet hodín praktického výcviku sk. B, B1

Skupina/y vodičského oprávnenia OV Výcvik vo vedení vozidla Spolu
I.ETAPA II.ETAPA III.ETAPA
AT AC MP ZP AT AC ZP
B1, B 1 6 3 10 18 3 41

Vysvetlívky:

OV – oboznámenie s vozidlom
AT – trenažér
MP – mierna intenzita cestnej premávky
ZP – zvýšená intenzita cestnej premávky
– praktická údržba